Geslaagd Nieuwjaarsconcert 2019

Frans Tuijtelaars schreef onderstaand verslag van het nieuwjaarsconcert in "Ons Weekblad".

Muziekvereniging Ulicoten Leeft en Bruist !

Vallen bij U ook de hoofdletters hierboven in de tweede titel op? Geen vergissing hoor, maar gewoon dik verdiend. Zondag j.l. werd door de muziekvereniging Ulicoten het jaarlijkse nieuwjaarsconcert gepresenteerd. En die hoofdletters zeggen duidelijk hoe het was nl. hartstikke goed. En die er niet waren hebben duidelijk wat gemist, want muziek maken kunnen ze in Ulicoten, zowel jong als oud !”


Voorzitter Ronny Verschueren

Voorzitter Ronny Verschueren verwelkomde de belangstellenden en liep met spreekwoordelijke zevenmijlslaarzen door het voorbije verenigingsjaar. De slotconclusie kan met ere zijn dat het een actieve club is: levendig en bruisend!

De vereniging kende niet minder dan 3 jubilarissen nl. Resy van Gils die 25 jaar lid was van de Percussiegroep, Marcel Snijders werd gevierd vanwege zijn  60 jarig lidmaatschap van de Brassband en Frans Vriens maakte de 66 jaar vol bij deze afdeling van de Ulicotense muziekvereniging.

De percussiegroep vierde het zilveren jubileum en dat werd gevierd met een geslaagd feestweekend dat gedoopt werd met de naam: Zilverslag.

Blij was de voorzitter dat er weer aandacht was geweest voor een ledenwerfactie. Ook dit jaar was dat weer een succes, met name voor de aanwas van jonge muzikanten. Over de aanwas van muzikanten voor de Brassband was hij wat minder optimistisch.

De jaarlijkse donateursactie was al vanouds: een actie om trots op te zijn maar wel broodnodig om de vereniging in leven te houden.

De laatste maanden van het jaar werd, zo hoorden we van de voorzitter, overduidelijk hoe ‘levendig’ de Ulicotense muziekvereniging is. De Brassband ging namelijk op concours in Veldhoven en kwam met een dik verdiende 2de prijs naar huis, alhoewel de kenners vonden dat het een 1ste plaats had moeten zijn!

Maar juist op de dag dat de Brassband op concours ging, kondigde Sinterklaas zijn komst naar Ulicoten aan. En wat is een intocht van de Goed Heilig Man zonder sinterklaasliedjes gespeeld door de Brassband.

Creativiteit van de Percussiegroep zorgde er voor dat de drumband al trommelend de optocht begeleidde en dat men op een kar een stevige geluidsinstallatie meevoerde die luid en duidelijk Sinterklaasliedjes liet horen.


We kijken ook vooruit !

Voorzitter Verschueren kondigde aan dat het nu al duidelijk was dat de vereniging een druk muzikaal jaar zal presenteren.  Zo trekt de Percussiegroep a.s. zaterdag naar Wouw voor een uitwisselingsbijeenkomst met de zustervereniging aldaar. En ook zullen ze goed een maand later deelnemen aan de Carnavalsoptocht.

De Brassband zal ook niet stil zitten en tekent voor de organisatie het dorpenconcours op zondag 27 oktober 2019. De voorzitter liet horen dat het dan zal bruisen in het Ulicotense:  7 of 8 korpsen met een totale bezetting van 3 á 400 man zullen op die dag Ulicoten veroveren!

En ook de liefhebbers van slagwerk komen aan hun trekken. Er wordt namelijk gewerkt aan een slagwerkhappening op een middag of avond in oktober. De verwachting is dat een 5-tal groepen present zullen zijn.

Met al die activiteiten wil men met name de jeugd engageren om ook muziek te gaan maken zodat muzikaliteit en leefbaarheid in Ulicoten daarmee gediend zijn.

Door de muziekvereniging wordt, aldus voorzitter Verschueren, al jaren een bijdrage gegeven door de organisatie van de jaarmarkt die namelijk helemaal in hun stijl wordt georganiseerd en daarom muziekfeesten worden genoemd.

En we maken muziek !

En daarna was het de beurt aan de leden van de muziekvereniging om muziek ten gehore te brengen, daar waren we tenslotte voorgekomen. Leden van de vereniging, jong en oud , lieten onder leiding van hun dirigenten, Wouter De Winne en Wim Sas, horen wat ze in hun mars hadden. En dat was heel wat.

Drumband Ulicoten

<