top of page
Franse boeken

De eerste jaren na de tweede wereldoorlog werd in veel dorpen een harmonie of fanfare opgericht. Ook in Ulicoten hadden een paar muzikanten, die in Baarle lid waren van de harmonie, al enkele pogingen ondernomen. Met de hulp van Pastoor van Steen, die vanaf de preekstoel jongeren opriep om lid te worden van een fanfare, slaagden zij hierin. Zo kon in augustus 1950 de Fanfare St. Bernardus worden opgericht. Als (directeur) dirigent werd C. van Beek uit Baarle Nassau aangesteld, die 35 jaar aan onze vereniging verbonden bleef.

 

Er werd een voorlopig bestuur samengesteld. Dat bestond uit de heren August Verschuren, Kees van den Brandt en Bart Theeuwes. Dit bestuur werd in 1951 uitgebreid met twee “werkende leden” zo lezen we in een verslag. Dat waren Harrie Wouters en Frans Peters.

 

Het begin was er, maar er moest veel gebeuren om het benodigde geld voor de fanfare bij elkaar te krijgen. Om dit geld bij elkaar te krijgen bedacht men vele acties. We lezen over graan inzamelen, konijnen mesten, schapen fokken, bingo spelen, autocrossen en donateursacties en fancy-fair organiseren.

 

Op muzikaal gebied heeft de vereniging ook het nodige meegemaakt. Met wisselend succes zijn we dikwijls naar een concours geweest. Op initiatief van Frans Remeijsen werd in 1964 een drumband opgericht om de fanfare op straat te ondersteunen. Die drumband is er nog steeds en staat nu onder leiding van Wouter De Winne.

 

Ook was het Frans Remeijsen die vond dat het rond 1974 tijd was om de fanfare om te vormen tot een brassband. Hij had dit gezien in Engeland en hij vond dat dit hier ook moest kunnen. Het is gebleken dat het een goede beslissing was. De brassband staat momenteel onder leiding van Wim Sas.

 

In het jaar 1993 kreeg Ad Laurijssen het voor elkaar om een percussiegroep op te richten als derde onderdeel van onze vereniging. Met veel enthousiasme 

maakt deze percussiegroep, genaamd “Afslag Ulicoten”, nog steeds mooie ritmische muziek o.l.v. Wouter De Winne.

 

Een aantal jaren geleden heeft de vereniging een nieuwe naam gekregen en heet nu "Muziekvereniging Ulicoten". Een vereniging die al meer dan 70 jaar een sociaal maatschappelijke functie vervult in het dorp Ulicoten.

Historie

bottom of page