HISTORIE

De eerste jaren na de tweede wereld oorlog werd in veel dorpen een harmonie of fanfare opgericht. Ook in Ulicoten hadden een paar muzikanten, die in Baarle lid waren van de harmonie al enkele pogingen ondernomen. Met de hulp van Pastoor van Steen, die vanaf de preekstoel jongeren opriep om lid te worden van een fanfare, slaagden zij. Zo kon in augustus 1950 de Fanfare St. Bernardus worden opgericht. Als (directeur) dirigent werd C. van Beek uit Baarle Nassau aangesteld, die zou 35 jaar het stokje in handen houden.

 

Er werd een voorlopig bestuur samengesteld. Dat bestond uit de heren. Aug. Verschuren, Kees van den Brandt en Bart Theeuwes. Dat bestuur werd in 1951 uitgebreid met twee“werkende leden” zo lezen we in een verslag. Dat waren Harrie Wouters en Frans Peters.

 

Het begin was er, maar er moest veel gebeuren om de zaakjes financieel rond te krijgen, want de fanfare kostte veel geld. Om dat bij elkaar te brengen bedacht men vele acties. We lezen over graan inzamelen, konijnen mesten, schapen houden, fancy-fair, bingo spelen, autocrossen en donateuracties

 

Op muzikaal gebied heeft de vereniging ook het nodige meegemaakt. Met wisselend succes zijn we dikwijls naar een concours geweest. Zoals zo vaak ging het ook bij de fanfare met ups en downs. Op initiatief van Frans Remeijsen werd al in 1964, onder protest van de directeur, een drumband opgericht om de fanfare op straat te ondersteunen. Die drumband is er nog steeds en staat nu onder leiding van Wouter De Winne.

 

Ook was het Frans Remeijsen die vond dat het rond 1974 tijd was om de fanfare om te vormen naar een Brassband. Hij had het bekeken in Engeland en dat moest hier ook kunnen vond hij. Het is gebleken dat het een goede beslissing was.

 

In het jaar 1993 kreeg Ad Laurijssen het voor elkaar om een percussiegroep op te richten, als derde onderdeel van onze vereniging. Met veel enthousiasme maken zij mooie ritmische muziek o.l.v. Wouter De Winne.

 

De Brassband staat momenteel  onder leiding van Wim Sas.

 

Enkele jaren geleden heeft de vereniging een nieuwe naam gekregen en heet nu "Muziekvereniging Ulicoten". Een vereniging die al meer dan 60 jaar een sociaal maatschappelijke functie vervult in het dorp Ulicoten.

© Muziekvereniging Ulicoten 2020. Alle rechten voorbehouden.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube